Joseph Ferrantstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ronse
Deelgemeente Ronse
Straat Joseph Ferrantstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ronse (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nieuwe straat, oorspronkelijk Olifantstraat genoemd, gelegen in het Stationskwartier en geopend volgens KB van 30.05.1865, gewijzigd volgens plan van architect F.A. Bruneel van 1875 met nieuwe rooilijn aan de oostzijde. Zogenaamd naar de Ronsese oorlogsheld, gefusilleerd door de Duitsers in 1917 (zie gedenkplaat op zijn woonhuis nummer 9). Doorsneebebouwing uit het vierde kwart van de 19de eeuw met voornamelijk traditionalistische burgerhuizen van donkere baksteen en hardsteen, drie bouwlagen en zadeldak met getrapte dakvensters of -kapellen aan de oostzijde: nummers 5-7, 9-11-13, 15/ 17-19-21, 23-25 hoofdzakelijk tussen 1887 en 1896 gerealiseerd door aannemer J. Rousseau samen met hoekhuis Ephrem De Malanderplein nummers 5, 6. Nummer 25 met latere granitobezetting, gesigneerd "Dominique Zuliani, Renaix". Westelijke straatzijde met enkele oudere beraapte (nummers 2, 6), bepleisterde of ontpleisterde (nummer 14) herenhuizen. In plaats van het vroegere lokaal met bakkerij van de Socialistische coöperatieve "de Verbroedering" is nu een parking.

  • Stadhuis Ronse, Archief TD, Rooiplannen, nr. 48.
  • DECLERCQ G., persoonlijke notities.
  • DECRITS M., Een Ronsese held uit de Eerste Wereldoorlog Joseph Ferrant in Annalen Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en van het Tenement van Inde, XXVIII, 1979, p. 100-102.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1998

Relaties

maakt deel uit van Ronse

Ronse (Ronse)

omvat Twee neoclassicistische burgerhuizen

Joseph Ferrantstraat 10-12, Ronse (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.