Louis Vangrootenbruelstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ronse
Deelgemeente Ronse
Straat Louis Vangrootenbruelstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ronse (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nieuwe straat getrokken op initiatief van industrieel en grootgrondbezitter Louis Vangrootenbruel volgens plan van stadsarchitect A. Massez goedgekeurd bij KB van 31.12.1924 samen met de Gustave Royerslaan en aanvankelijk ook zo genoemd. Begin van de straat met doorsneerijbebouwing uit het interbellum. Overwegend bakstenen enkelhuizen met twee of drie bouwlagen onder mansarde- of zadeldak (onder meer nummers 56-58, 60, laatstgenoemde volgens bouwplan van 1938 naar ontwerp van architect R. Cordier). Nummer 80 met halfopen bebouwing en galerij op rechter hoek vormt overgang naar open bebouwing aan het einde van de straat.

  • Stadhuis Ronse, Archief Technische Dienst, Rooiplannen, nr. 4.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1998

Relaties

maakt deel uit van Ronse

Ronse (Ronse)

omvat Architectenwoning R. Delgutte

Louis Vangrootenbruelstraat 37, Ronse (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoekcomplex

Engelsenlaan 4, Ronse (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Louis Vangrootenbruelstraat 43, Ronse (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Louis Vangrootenbruelstraat 45, Ronse (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning in art-decostijl

Louis Vangrootenbruelstraat 39, Ronse (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning in nieuwe zakelijkheid

Louis Vangrootenbruelstraat 49, Ronse (Oost-Vlaanderen)

omvat Villa

Louis Vangrootenbruelstraat 79, Ronse (Oost-Vlaanderen)

omvat Villa

Louis Vangrootenbruelstraat 82, Ronse (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.