Berg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Berg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Klein gehucht van een tiental huizen, een voormalig Dalhems laat- en leenhof, voorzien van een adellijke huis, dat zich in de buurt bevond van de tot circa 1800 functionerende papiermolen op de Voer, voordien ook graan- en kopermolen, waarvan de molenvijver nog bestaat; de molen werd kort vóór de Tweede Wereldoorlog afgebroken.

  • NIJSSEN J., De Berg te St.-Martensvoeren /(De Limburgse Leeuw, 8, 1960, 5, pagina 69-76).
  • NIJSSEN J.-VANDENABEELE E., Molenboekje Voeren en omliggende, V.V.V. Voerstreek en Opbouwwerk Voeren, Voeren, 1991, pagina 4.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Sint-Martens-Voeren

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

omvat Afsluitingshaag van gele kornoelje

Berg 17 (Voeren)

omvat Gekandelaarde winterlinde als hoekboom

Berg zonder nummer (Voeren)

omvat Geschoren meidoornhaag als veekering

Berg 23, Berg 25 (Voeren)

omvat Hoeve

Berg 10-12, Voeren (Limburg)

omvat Hoeve

Berg 26-28, Voeren (Limburg)

omvat Hoeve in L-vorm

Berg 20, Voeren (Limburg)

omvat Hoeve met schuur gedateerd 1792

Berg 16, Voeren (Limburg)

omvat Holle weg Berg

Berg (Voeren)

omvat Houtkant op talud holle weg

Berg zonder nummer (Voeren)

omvat Houtkant op talud langs holle weg

Berg zonder nummer, Veld zonder nummer (Voeren)

omvat Houtkant op talud langs holle weg

Berg zonder nummer (Voeren)

omvat Houtkanten bij holle weg

Berg zonder nummer (Voeren)

omvat Houtkanten op graften

Berg zonder nummer, Heijdt zonder nummer (Voeren)

omvat Knotwilgenrij

Berg zonder nummer (Voeren)

omvat Langgestrekte hoeve

Berg 21, Voeren (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Berg 8, Voeren (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.