Bounder

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Remersdaal
Straat Bounder

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Boender was een leen van Valkenburg met als zetel de hoeve Boender of Bondre (Ferrariskaart, 1771-1777), gelegen in deze straat doch thans volledig verbouwd, zonder behouden sporen van de oude kern.

Klein gedenkteken met opschrift: LA COMMUNE DE/ REMERSDAEL/ AU/ CAPORAL GEURY/ TOMBE EN HEROS/ LE 10 MAI 1940.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1922

Relaties

maakt deel uit van Remersdaal

Remersdaal (Voeren)

omvat Geschoren meidoornhaag als afsluiting

Bounder 1, Bounder 3 (Voeren)

omvat Holle weg Bounder

Bounder (Voeren)

omvat Houtkant op talud holle weg

Bounder zonder nummer (Voeren)

omvat Oorlogsgedenkteken voor korporaal Geury

Bounder zonder nummer, Voeren (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.