Teuven-Dorp

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Alternatieve naam Dorpstraat (1992)
Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Teuven
Straat Teuven-Dorp

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dorp vormt het centrale en noordelijke deel van de noordzuid-as, die de kern van het straatdorp vormt, en de grootste concentratie van bebouwing vertoont, zij het met lage densiteit; de straat vertoont nergens een gesloten gevelwand.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Teuven

Teuven (Voeren)

omvat Afsluitingshaag

Teuven-Dorp 14, Teuven-Dorp 16 (Voeren)

omvat Burgerhuis van 1930

Teuven-Dorp 38, Voeren (Limburg)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Diephuis

Teuven-Dorp zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Gemeenteschool

Teuven-Dorp 61, Voeren (Limburg)

omvat Gietijzeren wegwijzer

Teuven-Dorp zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Teuven-Dorp 58, Voeren (Limburg)

omvat Houten kruis

Teuven-Dorp zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Laatclassicistisch burgerhuis

Teuven-Dorp 55, Voeren (Limburg)

omvat Opgaande lindenrij

Teuven-Dorp zn (Voeren)

omvat Parochiekerk Sint-Pieter

Teuven-Dorp 45, Voeren (Limburg)

omvat Salle Patria

Teuven-Dorp 63, Voeren (Limburg)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Waterram

Teuven-Dorp 8, Voeren (Limburg)

omvat Woning met dienstgebouw

Teuven-Dorp 57, Voeren (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.