Hagelstein (Sint-Martens-Voeren)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat
Locatie Sint-Martens-Voeren (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het gehucht Hagelstein strekt zich uit over het grondgebied van de gemeenten Remersdaal, Sint-Martens-Voeren en Aubel.

Hagelstein was een leen zonder jurisdictie, afhankelijk van het Hof van den Bongart; de zetel ervan was een hoeve die thans niet meer te identificeren of verdwenen is. Reeds vermeld in de 15de eeuw, met één hof. Circa 1600 eigendom van de familie Alaerts. In 1656 wordt een sieur Nicolai vermeld als eigenaar en er verblijvend; het wordt van hem gekocht door Jean-Charles de Dobbelstein, heer van Eynenberg en Herckenrath; vanaf 1673 in bezit van de familie de Leeuwenstein; in 1728 gekocht door Lambert Bertholomé, in 1761 door Leonard Bree.

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkamer, nummer 45.807.
  • de RYCKEL A., La cour féodale de l'ancien duché de Limbourg, Liège, 1895, pagina 113-114.
  • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Sint-Martens-Voeren

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

omvat Dreef met notelaars bij Hoeve Stroevenbos

Strouvenbos zonder nummer (Voeren)

omvat Hoeve Stroevenbos

Strouvenbos 1, 2, Voeren (Limburg)

omvat Houtkant

Strouvenbos zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Hagelstein (Remersdaal)

Remersdaal (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.