Kattenroth

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Kattenroth

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ook Kaltenrot genaamd. De plaatsnaam op -roth of -rode verwijst naar een 11de tot 12de-eeuwse ontginning, meer bepaald van een bebost gebied.

  • TUMMERS P.L.M., De rode-namen in Nederlands Limburg (Mededelingen Naamkunde, 43, 1967, pagina 71).

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Geknotte haagbeuken op perceelsgrens

Kattenroth zonder nummer (Voeren)

omvat Geknotte wintereik op perceelsgrens

Kattenroth zonder nummer (Voeren)

omvat Hakhout van gewone beuk

Kattenroth zonder nummer, Komberg zonder nummer (Voeren)

omvat Hakhout van gewone beuk

Kattenroth zonder nummer, Komberg zonder nummer (Voeren)

omvat Hakhout van gewone beuk

Kattenroth zonder nummer, Komberg zonder nummer (Voeren)

omvat Hakhout van winterlinde

Kattenroth zonder nummer, Komberg zonder nummer (Voeren)

omvat Hakhout van winterlinde

Kattenroth zonder nummer, Komberg zonder nummer (Voeren)

omvat Hoeve Kattenrot

Kattenroth 1, Voeren (Limburg)

omvat Houtkant op talud langs holle weg

Kattenroth zonder nummer, Komberg zonder nummer (Voeren)

omvat Kaphaag van haagbeuk

Kattenroth zonder nummer (Voeren)

omvat Opgaande beuk als grensboom

Kattenroth zn (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.