Plankerweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Alternatieve naam Plankerstraat (1992)
Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Teuven
Straat Plankerweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Sluit aan bij het Teuvense gedeelte van het gehucht De Plank (zie Sint-Martens-Voeren, De Plank). De bebouwing begon pas na 1830; op de plaats van nummers 14-15 wordt voor het eerst gebouwd in 1845. Bij het douanekantoor ontstaat een kleine woonwijk, die haar huidig uitzicht kreeg eind 19de - begin 20ste eeuw. De huizen nummers 14-15 werden in 1912 gebouwd door aannemer H. Kevers van Teuven.

  • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Teuven

Teuven (Voeren)

omvat Gemengde knotbomenrij

Plankerweg zn (Voeren)

omvat Geschoren meidoornhaag als erfafsluiting

Plankerweg 12 (Voeren)

omvat Hoeve

Plankerweg 8-10, Voeren (Limburg)

omvat Houten kruis

Plankerweg zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Kaphaag met knothaagbeuk op talud

Plankerweg zn (Voeren)

omvat Kaphaag van haagbeuk

Plankerweg zn (Voeren)

omvat Kaphaag van haagbeuk als bosgrens

Plankerweg zn (Voeren)

omvat Langgestrekte hoeve

Plankerweg 3, Voeren (Limburg)

omvat Natuurlijk geschoren mispel

Plankerweg zn (Voeren)

omvat Opgaande linde bij veldkruis

Plankerweg zn (Voeren)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Schuur en kruis

Plankerweg 27, Voeren (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.