Pley

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Alternatieve naam Plein (1992)
Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Pley

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

L-vormig plein, waarvan het zuidelijk gedeelte, het eigenlijke kerkplein, de Kloosterstraat met Bovendorp verbindt en deel uitmaakt van de oostwest-as die, evenwijdig met de Voer, doorheen de gemeente loopt en de grootste concentratie van bebouwing kent. Het haakse gedeelte, de zogenaamde Pley loopt in noordelijke-richting en verbindt het plein met Kinkenberg.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Boerenburgerhuis

Pley 29, Voeren (Limburg)

omvat Boerenburgerhuis

Pley 6, Voeren (Limburg)

omvat Boerenburgerhuis

Pley 8, Voeren (Limburg)

omvat Boerenburgerhuis gedateerd 1907

Pley 4, Voeren (Limburg)

omvat Boerenburgerhuis gedateerd 1922

Pley 18, Voeren (Limburg)

omvat Burgerhuis

Pley 26, Voeren (Limburg)

omvat Burgerhuis

Pley 2, Voeren (Limburg)

omvat Eclectisch burgerhuis

Pley 4, Voeren (Limburg)

omvat Hoeve Jezuïetenhof

Pley 28, Kinkenberg 2-4, Voeren (Limburg)

omvat Huis De Posthoorn

Pley 27, Voeren (Limburg)

omvat Oorlogsmonument en vrijheidsboom

Pley zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Parochiekerk Sint-Lambertus

Pley 12, Voeren (Limburg)

omvat Pastorie Sint-Lambertusparochie

Pley 10, Voeren (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.