Wijlegem

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Sint-Denijs-Boekel
Straat Wijlegem

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Mooi gelegen gehucht in glooiend, vrijwel ongeschonden landschap met kapel met omringend ommuurd kerkhof opvallend ingeplant op het hoogste punt en twee oude gesloten hoeven, de zogenaamd "Hoven te Wylegem", eertijds abdijhoeven van de Sint-Pietersabdij van Gent. Oudste vermelding van "Willenghem" van 1036. In 1040 werd de villa Wijlegem door Reinelmus en Ida geschonken aan de Gentse Sint-Pietersabdij die instond voor de ontginning van de streek. Deze abdij verpachte reeds in 1385 het "Hof te Wijlegem". Vormde voor de Franse revolutie een zelfstandige parochie, nadien kerkelijk ressorterend onder Sint-Blasius-Boekel.

Voor het kerkhof, schandpaal van de heerlijkheid Wijlegem heropgebouwd met ter plaatse aangetroffen fragmenten van een arduinen schandpaal uit de 16de of de 17de eeuw, volgens P. De Win opgericht door abt Gudualus van de Sint-Pietersabdij in Gent door steenkapper S. Baeijens in 1775.

  • DE WIN P., Inventaris van de feodale schandpalen op Belgisch grondgebied, II, Provincies Oost- en West-Vlaanderen, in Iuris Scripta Historica, X, Brussel, 1996, p. 140-141.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Denijs-Boekel

Sint-Denijs-Boekel (Zwalm)

omvat Abdijhoeve Hof te Weylegem

Wijlegem 4, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

omvat Afsluitingshaag van meidoorn bij hof te Weylegem

Wijlegem zonder nummer (Zwalm)

omvat Knotbomenrij van zwarte populier

Wijlegem zonder nummer (Zwalm)

omvat Knotveldesdoorn als erfbeplanting

Wijlegem 11 (Zwalm)

omvat Schandpaal

Wijlegem zonder nummer, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

omvat Scheerhaag van meidoorn

Wijlegem 9 (Zwalm)

omvat Sint-Margarethakapel met kerkhof

Wijlegem 2, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee welkomstlindes bij de Wijlegemhoeve

Wijlegem 1 (Zwalm)

omvat Welkomstlinde

Wijlegem 3 (Zwalm)

omvat Wijlegemhoeve

Wijlegem 1, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.