Burgerhuis Clynen en Grooten Wyser

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Lisperstraat
Locatie Lisperstraat 86, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis Clynen en Grooten Wyser

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Burgerhuis Clynen en Grooten Wyser

Deze bescherming is geldig sinds 08-05-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorspronkelijk "Clynen" en "Grooten Wyser". Heden één woning naar ontwerp van bouwmeester E. Careels (zie gevelsteen) waarvoor bouwaanvraag van 1888.

Eclectisch pand met neo-Vlaamserenaissance-componenten als materiaal (bak- en natuursteen) en ornamenten (diamantkoppen, speklagen, cartouches en balusters). Lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen onder afgeknot tentdak (kunstleien); vorst voorzien van ijzeren afsluiting. Centrale top tussen twee torenvormige, vijfzijdig uitspringende houten erkers onder leien spits. Cartouche met jaartal 1888 op middenpenant. Diverse venstervormen, respectievelijk korfbogige drielichten met ertussen het opschrift: "Hier is het in 't Leerhuis". Hogerop gekoppelde rondboogvensters met Ionische tussenzuilen en gevelbreed balkon. Op de middenpenant: gevelsteen onder driehoekig fronton met vermelding van bouwheer F. Gilis Lorea. Houten kroonlijst op tandlijst; kleurige tegelfries .

  • Openbare Werken Lier, Bouwingen, 1888.
  • LENS A. en MORTELMANS J., Gids voor oud Lier, Antwerpen, 1980, p. 306.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Lisperstraat

Lisperstraat (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.