erfgoedobject

Burgerhuis Clynen en Grooten Wyser

bouwkundig element
ID: 10538   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10538

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oorspronkelijk "Clynen" en "Grooten Wyser". Heden één woning naar ontwerp van bouwmeester E. Careels (zie gevelsteen) waarvoor bouwaanvraag van 1888.

Eclectisch pand met neo-Vlaamserenaissance-componenten als materiaal (bak- en natuursteen) en ornamenten (diamantkoppen, speklagen, cartouches en balusters). Lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen onder afgeknot tentdak (kunstleien); vorst voorzien van ijzeren afsluiting. Centrale top tussen twee torenvormige, vijfzijdig uitspringende houten erkers onder leien spits. Cartouche met jaartal 1888 op middenpenant. Diverse venstervormen, respectievelijk korfbogige drielichten met ertussen het opschrift: "Hier is het in 't Leerhuis". Hogerop gekoppelde rondboogvensters met Ionische tussenzuilen en gevelbreed balkon. Op de middenpenant: gevelsteen onder driehoekig fronton met vermelding van bouwheer F. Gilis Lorea. Houten kroonlijst op tandlijst; kleurige tegelfries .

  • Openbare Werken Lier, Bouwingen, 1888.
  • LENS A. en MORTELMANS J., Gids voor oud Lier, Antwerpen, 1980, p. 306.

Bron     : Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1990


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis Clynen en Grooten Wyser [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10538 (Geraadpleegd op 13-07-2020)