Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Maaikeneveld
Locatie Maaikeneveld zonder nummer, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 24-10-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Woonstalhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder mank zadeldak (nok evenwijdig aan straat, mechanische pannen), vermoedelijk aangepast in het derde kwart van de 18de eeuw, doch met oudere kern (zie bouwnaden in noordwest-gevel, verschillende venstertypes); inplanting ten zuidwesten van een gekasseid erf, op een omhaagd terrein, met moestuin ten noordoosten. Verankerd bakstenen gebouw op gecementeerde plint, met onderkelderde zuidoostelijke zijde.

Noordoost-gevel met betralied en beluikt rechthoekig venster (18de eeuw) in vlakke omlijsting met merktekens. Ouder (?) opkamer- en keldervenster in witgekalkte omlijsting. Rechthoekige deuren in arduinen omlijsting met lateiconsooltjes en jaartal 1772 (latei linker deur). Uiterst rechts segmentboogpoort met schamppalen. Bepleisterde holle daklijst onderbroken voor dakvenster met korfboogluik. Zuidoostelijke tuitgevel gemarkeerd door betraliede en beluikte kloosterkozijnen in arduinen omlijsting; rechthoekig betralied opkamervenster, eveneens beluikt en voorzien van kwartholle dagkanten en witgekalkte omlijsting. Hogerop twee korfboogluiken met arduinen onderdorpel. Verspringende zuidwestelijke gevel van twee bouwlagen; rechthoekig betralied en beluikt venster, op onderdorpel gedateerd 1772 en een ouder kruiskozijn in witgekalkte omlijsting. Bepleisterde holle daklijst. Aangepaste muuropeningen in verruimd stalgedeelte (zie bouwnaden in zijgevel); bepleisterde holle daklijst.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Maaikeneveld

Maaikeneveld (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.