Kerkstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Gistel
Deelgemeente Onbepaald
Straat Kerkstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gistel (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat van de Markt naar de Kaai- en Kasteelstraat, ten westen van de kerk. Westwand met aaneengesloten bebouwing uit de tweede helft van de 19de eeuw. Gecementeerde burgerhuizen van anderhalve à twee bouwlagen onder pannen zadeldaken (nok // straat, cf. nr. 15). Oostzijde gemarkeerd door de kerkomtrek en de Onze-Lieve-Vrouw ten hemel opgenomenkerk.

Bron: Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Gistel, Deelgemeenten Moere, Snaaskerke en Zevekote, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL3, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

maakt deel uit van Gistel

Gistel (Gistel)

omvat Burgerhuis

Kerkstraat 16, Gistel (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Kerkstraat 15, Gistel (West-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen

Kerkstraat zonder nummer, Gistel (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.