J. De Meyerstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Onbepaald
Straat J. De Meyerstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Blankenberge (geografische inventarisatie: 31-10-2001 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte straat tussen de IJzerstraat en de Van Maerlantstraat, parallel met de Mametstraat en de G. Gezellestraat. Getrokken in 1900 in het kader van de verkaveling van het Westkwartier, door grondbezitter Graaf de Limburg-Stirum, samen met de De Limburg Stirumstraat en de Mametstraat of L. Dujardinstraat (geen zekerheid hieromtrent), met de bedoeling er arbeidershuizen op te trekken. Op initiatief van de graaf genoemd naar historicus en priester Jacob De Meyer (1492-1555), die van 1543 tot 1552 priester was van de Sint-Antoniuskerk in Blankenberge. Basisbebouwing bestaat uit arbeidershuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw van twee traveeën en twee bouwlagen. Nummer 9/ IJzerstraat, met gecementeerde lijstgevel, is vermoedelijk een voormalige herberg, cf. afgeschuinde hoektravee met aparte deur.

  • BILE E., De straatnamen van Blankenberge, oorsprong en betekenis, Blankenberge, 1988, pagina's 44-46.

Bron: Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Blankenberge

Blankenberge (Blankenberge)

omvat Modernistisch hoekappartementsgebouw

J. De Meyerstraat 7, Blankenberge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.