Stadswoning in traditionele stijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Mosdijk
Locatie Mosdijk 3, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning in traditionele stijl

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Stadswoning in traditionele stijl

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1996.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Mosdijk

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1993.

Beknopte karakterisering

Typologiestadswoningen
Stijltraditioneel
Datering17de eeuw

Beschrijving

Eertijds mogelijk één geheel met nummer 4 (zie verankering, hoogte vensterregisters). Breedhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl, uit de 17de eeuw.

Verankerde lijstgevel, op gecementeerde plint, heden van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Rechtse travee uitlopend op getrapt dakvenster (drie trappen en overhoeks topstuk) met korfboogvenster in zandstenen omlijsting; vernieuwde diamantkopsluitsteen en -imposten. Rechthoekige vensters met kwarthol geprofileerde, zandstenen dagkanten. Vernieuwd kruiskozijn beneden. Rechthoekige deur in zandstenen omlijsting met lateiconsooltjes en betralied rechthoekig bovenlicht.

Linker zijgevel met muurvlechtingen en schouderstukken.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Mosdijk

Mosdijk (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.