Stationsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oudenburg
Deelgemeente Onbepaald
Straat Stationsstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Oudenburg (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat die begint net voorbij de Abdijhoeve (in aansluiting bij de Marktstraat) en doorloopt langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort tot aan de spoorweg, waar zich tot 1993 het station van Oudenburg bevond. Op dit punt gaat de Stationsstraat over in Plassendale; voor aanleg van station heetten beide straten samen de "Plassendaalse Kalsijde". Zuiddeel van de straat ligt op de Plassendaledijk, met aan de oostkant het Plassendalegeleed of de Dijkpits, gegraven in 1630 om het Zijdelinge te verhogen, en aan de westkant het "Oudenburgs Vaartje", het bevaarbaar gebleven deel van de Ieperleet. Waar het Vaartje uitmondt in het kanaal Plassendale-Nieuwpoort was vroeger een brug met de naam de "Jeneverpiete". Ten noorden van de Jeneverpiete ligt de Stationsstraat op de oostdijk van het kanaal, gegraven in 1638-1641.

Tot midden 19de eeuw onbebouwd, op enkel schaarse hoeves na. Na aanleg van het station midden 19de eeuw wordt er meer gebouwd langs de weg, die toen aan beide kanten met bomen afgezoomd was; de straat heeft nog steeds voor een deel het landelijke karakter. De basisbebouwing bestaat uit 19de-begin 20ste-eeuwse woningen. In het zuidstuk tot aan de Jeneverpiete voornamelijk kleine verspreide hoeves, vb. nrs. 1 en 2 en een rij arbeidershuizen, vb. nr. 3 met beraapte verbouwde gevel en nr. 11, met versierde gecementeerde gevel en bewaarde schuiframen. Verder richting Plassendale dichtere bebouwing, voornamelijk aan westkant tussen de straat en het kanaal, vb. nrs. 79-89, een samenstel van zes arbeidershuizen van ca. 1900; nr. 119, losstaand 19de-eeuws boerenarbeidershuisje. Aan oostzijde, waar de grond dieper ligt dan de dijk, minder bebouwing, vb. nr. 66, groot neoclassicistisch dubbelhuis van ca. 1900. Aan die zijde van de straat ontstond kort na de Eerste Wereldoorlog nijverheid: steenbakkerij Degryse (uitgegroeid tot het bouwbedrijf Verhelst N.V.) en wat verder de weverij Vermeire. Van de bedrijvigheid van de steenbakkerij is er in het landschap nog een opvallend overblijfsel: de ophopingen rond de zandgroeves zijn goed te zien vanaf de Pompestraat. In 1909 wordt de rustige idyllische straat uitgekozen om een neoclassicistisch landhuis op te trekken, nog steeds een blikvanger in Oudenburg door zijn uitzonderlijke ligging (nr. 103).

Gysseling M., Toponymie van Oudenburg, Nomina geographica Flandrica. Monographieën 4. Onomastica Neerlandica, Brussel, 1950, p. 122, 191-192, 211.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Struyf J. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oudenburg, Deelgemeenten Ettelgem, Roksem, Westkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL1, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oudenburg

Oudenburg (Oudenburg)

omvat Art-deco-burgerhuis

Stationsstraat 113, Oudenburg (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losstaande bestanddelen

Stationsstraat 2, Oudenburg (West-Vlaanderen)

omvat Monument voor Louis Clesse

Stationsstraat zonder nummer, Oudenburg (West-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistisch landhuis De Campagne met tuin

Stationsstraat 103, Oudenburg (West-Vlaanderen)

omvat Vrijstaand neoclassicistisch huis

Stationsstraat 10, Oudenburg (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.