erfgoedobject

Pastorie van de Heilige Familie

bouwkundig element
ID: 10606   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10606

Juridische gevolgen

Beschrijving

De pastorie, horende bij de parochiekerk Heilige Familie, werd in 1906 opgetrokken naar ontwerp van architect Edward Careels. De pastorie en de kerk vormen een harmonisch geheel gelegen aan de stadsrand op het einde van de ringweg rond Lier.

Historiek

Oorspronkelijk omvatte de Sint-Gummarusparochie het hele gebied van de stad Lier en de omliggende Bijvang. In 1732 richtte bisschop Carolus d’Espinosa twee parochiedistricten met een eigen priester op in het buitengebied, één ervan lag aan de oostkant van Lier waar in 1901 de parochie van de Heilige Familie werd opgericht.

Op vraag van de kerkfabriek kreeg Edward Careels (1857-1933), provinciaal architect van het arrondissement Mechelen, de opdracht voor het ontwerpen van een kerk, die opgericht werd in 1902-1904, en de ten noordwesten gelegen pastorie, opgericht in 1906. Kerk en pastorie werden zowel in de Eerste als de Tweede Wereldoorlog ernstig beschadigd. Herstellingswerken aan de kerk en de heropbouw van de uitgebrande pastorie werden uitgevoerd in 1942.

Beschrijving

De pastorie is ontworpen volgens de gangbare principes van het gebouwentype qua grondplan, opstand en afwerking, en is nu deels in gebruik als kinderopvangdienst. Het betreft een alleenstaand pand met neotraditionele kenmerken, de vanop de straat zichtbare voorgevel en westelijke zijtopgevel zijn rijker uitgewerkt met een natuurstenen parement, de overige gevels zijn van baksteen. Aan noord- en oostzijde ligt er een met gras begroeide tuin met enkele fruitbomen, afgesloten door een bakstenen tuinmuur en een ijzeren hek tussen de pastorie en de kerk.

Het breedhuis is voorzien van lijstgevels van vier traveeën en twee bouwlagen en zijtopgevels met aandak en schouderstukken van twee traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak (nok loodrecht op de straat) met getrapt dakvenster vooraan. De voorgevel en westelijke zijgevel zijn opengewerkt met hardstenen kruiskozijnen op doorlopende kordons en onder segmentboogvormige ontlastingsbogen. De korfboogdeur is gevat in een geprofileerde omlijsting onder een waterlijst en een bolkozijn. De sobere oostelijke zij- en noordelijke achtergevels zijn opengewerkt met rechthoekige muuropeningen. Het interieur werd aangepast.

Ten noorden bevindt zich een lager, bakstenen aanbouwsel van één bouwlaag onder een pannen zadeldak (nok parallel met de straat). De lijstgevel aan de straatzijde is uitgewerkt op een plint met hardstenen afzaat, zandstenen muurbanden en een segmentboogdeur in natuurstenen omlijsting. De zijpuntgevel is voorzien van natuurstenen aflijning en schouderstukken, aan de tuinzijde is de lijstgevel opengewerkt met getoogde muuropeningen. Aansluitend bevindt zich de bakstenen tuinmuur.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002470, kerk van de Heilige Familie + pastorie en tuin als dorpsgezicht (STEYAERT R., 2009).

Bron     : -
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 2015


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Parochiekerk Heilige Familie

  • Is deel van
    Pastoriestraat

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Pastorie van de Heilige Familie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10606 (Geraadpleegd op 27-10-2020)