Domein Ravensteenhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Ravenstijn
Locatie Ravenstijn 1, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Domein Ravensteenhof

Deze bescherming is geldig sinds 24-10-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Landhuis Ravensteenhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Domein Ravensteenhof: landhuis
gelegen te Ravenstijn 1 (Lier)

Deze bescherming is geldig sinds 24-10-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neoclassicistisch landhuis, ingeplant op een omgracht en sterk beboomd domein, deels omhaagd met haagbeuk en aan zuidwestelijke zijde grenzend aan het Netekanaal. De Ferrariskaart toont reeds een kasteel op ongeveer dezelfde plaats. Toegankelijk via een gekasseide oprit ten westen; bewaarde ijzeren toegangspoort ten zuiden (gieterij A. Van Aerschot, Herenthals), uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

Onderkelderde rechthoekige constructie met dubbelhuisopstand; vijf traveeën en drie bouwlagen onder kunstleien schilddak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met imitatieblokken op de hoeken; horizontaal geleed door imitatievoegen op de begane grond, puilijst, tot kordons doorgetrokken lekdrempels, geprofileerde architraaf en kroonlijst op tandlijst en modillons. Centraal deurrisaliet onder driehoekig fronton; rechthoekige vleugeldeur in geprofileerde arduinen omlijsting onder kroonlijst op rolwerkconsoles; hogerop deurvenster in gelijkaardige omlijsting met balusterafsluiting. Rechthoekige vensters, betralied op de kelderverdieping, voorts in geriemde omlijsting, met sluitsteen op de tweede en derde bouwlaag.

Aan noordoostzijde: vijfzijdige uitbouw van twee bouwlagen onder plat dak, op de verdieping inspringend en omgeven door een terras met balusterafsluiting. Grote rondboogdeur, geflankeerd door arduinen Dorische zuilen met eenvoudig hoofdgestel: fries met trigliefen en schijfmotieven.

Ten noordoosten verankerd bijgebouw van één bouwlaag, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Leegstaande rechthoekige constructie onder steil kunstleien schilddak met dakkapellen en ijzeren vorstkam, volgens oude foto's eertijds voorzien van twee hoektorentjes; licht overkragend op daklijstbalkjes. Rood beschilderde baksteen met verwerking van gesinterde baksteen voor de geblokte hoeklisenen, druiplijstjes boven de getoogde muuropeningen, boogfries en deels voor de plint. Noord- en zuidgevel met getrapt middengedeelte (3 treden en topstuk en deels verdwenen ijzeren bekroning).

Ten noorden rond bakstenen torentje onder spits met zinkbekleding en bolbekroning. Bezoek werd niet toegestaan.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ravenstijn

Ravenstijn (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.