Rij stadswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Rechtestraat
Locatie Rechtestraat 6-10, 14-16, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Rij stadswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Rechtestraat, Hoogbrug en Neteboord tussen Rechtestraat en Kerkstraat

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Bewaarde rij breedhuizen met bepleisterde en beschilderde lijstgevels van twee, drie of vijf traveeën en drie bouwlagen, meestal met verkleinende ordonnantie, onder zadeldaken, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Eenvoudige rechthoekige muuropeningen, al dan niet op doorgetrokken lekdrempels. Nummer 14 met centraal beeld van het Heilig Hart, op sokkel met engelenfiguur en opschrift; bekronend baldakijn, vermoedelijk te dateren begin 20ste eeuw. Verspringende kroonlijsthoogten; houten kroonlijst meestal op klossen, nummers 8, 10 en 16 op consoles. Aangepaste begane gronden.

  • CHARLE A. en CEULEMANS L., Volksdevotie te Lier, Lier, 1982, p. 30.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rechtestraat

Rechtestraat (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.