Rococo huizen Sint-Christoffel en De Donderbus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Hoekhuis De Lantaarn/ Hoekhuis Het Zilveren Rad
Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Rechtestraat
Locatie Rechtestraat 27, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Rococo huizen Sint-Christoffel en De Donderbus

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Rococo huizen Sint-Christoffel en De Donderbus

Deze bescherming is geldig sinds 19-08-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In de 17de eeuw twee woningen: een herberg "Sint-Christoffel" en "De Donderbus", bewoond door een kleermaker. Eerstgenoemde was gebouwd over de Sint-Pietersvliet welke in noordelijke richting de rechterzijde van het Dijkje innam. In 1778 herbouwd tot één geheel. Naderhand verscheidene functies onder meer herberg "De Lantaarn" (midden 19de eeuw), kleermakerswinkel (20ste eeuw).

Hoekpand in sobere rococostijl, van vier + drie + vijf traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd dak (Vlaamse pannen + leien) met rondbogige dakvensters onder gebogen waterlijst met sluitsteen en gekrulde uiteinden. Zijde Dijkje: rechthoekige dakvenster onder driehoekig fronton. westelijke gevel met zandstenen parement, gemarkeerd door respectievelijk rechthoekige en spiegelbogige muuropeningen in geprofileerde arduinen omlijsting; laatstgenoemde met verdiepte panelen op de borstweringen; op de bovenverdieping: centraal rondbogig deurvenster in geprofileerde omlijsting met voluutsluitsteen onder druiplijst; ijzeren hekje.

Zijde Dijkje: bakstenen lijstgevel met bewaarde kruiskozijnen onder dubbele ontlastingsboogjes; op de begane grond volledig vernieuwd met arduin; boven deels bewaarde zandstenen dorpels, negblokken en kwarthol beloop. Voorts vernieuwde rechthoekige deur met bolkozijn als bovenlicht, onder dubbele ontlastingsboog.

Zuidelijke kant (zijde Rechtestraat): bakstenen lijstgevel met aangepaste begane grond en hogerop twee spiegelboogvensters in arduinen geprofileerde omlijsting

  • LENS A. & MORTELMANS J., Gids voor oud Lier, Antwerpen, 1980, p. 106.
  • MORTELMANS J. en VAN DER WEE H., Een historische wandeling. Het Lierse stadsbeeld in de 18e en 19e eeuw, in 't Land van Ryen, 1963, p. 140-141.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rechtestraat

Rechtestraat (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.