Parochiekerk Sint-Lambertus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Lanaken
Deelgemeente Veldwezelt
Straat Berenhofstraat
Locatie Berenhofstraat 2, Lanaken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lanaken (adrescontroles: 12-06-2007 - 12-06-2007).
  • Inventarisatie Lanaken (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Lambertus

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Lambertus: orgel
gelegen te Berenhofstraat 2 (Lanaken)

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-2001.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Stijlneoromaans
Dateringinterbellum

Beschrijving

Neoromaanse kruisbasiliek, gebouwd in 1933-36 in opdracht van pastoor Wolters. Ze werd tijdens de Tweede Wereldoorlog beschadigd en hersteld in 1945.

De plattegrond beschrijft een driebeukig schip van vijf traveeën met transept met zijbeuken in de vierde travee, een voorstaande, vierkante toren, geflankeerd door portalen en een halfronde traptoren aan de rechtse zijde, twee halfronde kapellen in de eerste travee van elke zijde van het schip, een koor met kooromgang, en sacristieën aan weerszijde tussen schip en transept.

Breukstenen gebouw met afwerking van hardsteen. De toren telt vier geledingen, op elke zijde bekroond door een puntgevel; ingesnoerde naaldspits (leien). Rondbooglisenen en rondboogvormige boogfriezen. Neoromaanse rondboogportalen in een geprofileerde omlijsting. Rondboogvensters.

  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Bilzen. Brussel - Sint-Truiden, 1975, p. 35-37.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Aanvullende informatie

Het orgel werd in 1856 door Pereboom & Leyser (Maastricht) geplaatst als tweedehands instrument. Het gaat om een 17de-eeuwse orgelkast, mogelijks van de hand van orgelmaker Andries Severijn (Maastrichtenaar, later in Luik alias André Séverin, overleden in 1673) gezien het meermaals voorkomen van zijn signatuur ‘A Sev’. Van Severijn's oeuvre blijft vandaag niet veel over.

Na Severijn zijn aan het orgel nog volgende orgelbouwers bedrijvig geweest:

  • A. Binvignat (eveneens uit Maastricht), 1822
  • W. Pereboom & J. Leyser (Maastricht), 1856, overplaatsing naar Veldwezelt en renovatie
  • W. Pereboom & zoon, 1899, niet bepaalde werken
  • P. Pereboom (Maastricht), 1930, overplaatsing in de nieuwe kerk van Veldwezelt
  • B. Pels (Herselt), 1976; herstelling.
  • Onroerend Erfgoed Limburg, Digitaal beschermingsdossier DL002157, Orgel Sint-Lambertuskerk (S.N., 2001).

Foubert, Annemie (26-05-2016 )

Relaties

maakt deel uit van Berenhofstraat

Berenhofstraat (Lanaken)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.