Diepte

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Merksplas
Deelgemeente Merksplas
Straat Diepte

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Merksplas (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gehucht onder Merksplas nabij de Papenvoort, ten zuiden begrensd door de Mark, ten westen door Wortel en de staatsbossen van de Rijksweldadigheidskolonie, ten noorden en ten oosten respectievelijk door de gehuchten Pampa en Hoekeinde; bestaande uit weilanden, akkers en braakgrond waaronder heel wat moeras- en gagelvelden. De ligging in de vallei van de Mark en de grote moerasvelden oostwaarts liggen waarschijnlijk aan de oorsprong van het toponiem. Het geheel, eertijds 47 hectare groot was vanaf 1870 eigendom van Albert Jozef Karel Van Schelle, advocaat, afkomstig van Vilvoorde. Het goed bleef tot 1926 in zijn geheel eigendom van de familie Van Schelle. Sedertdien werd het geleidelijk verkaveld.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Relaties

maakt deel uit van Merksplas

Merksplas (Antwerpen)

omvat Eclectisch herenhuis en boerderij

Diepte 2, 6, Merksplas (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.