Koekhoven

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Merksplas
Deelgemeente Merksplas
Straat Koekhoven

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Merksplas (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Landelijk straat tussen Steenweg op Turnhout en Geheul (ten oosten van de gemeente); naamgeving naar het gelijknamige, tot in de vroege middeleeuwen opklimmende gehucht. Concentratie van oude hoevesites nabij Horst, veelal met aangepaste gebouwen.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Relaties

maakt deel uit van Merksplas

Merksplas (Antwerpen)

omvat Hoeve Sint-Isidoorhoeve

Koekhoven 32, Merksplas (Antwerpen)

omvat Hoeve Vreehoeve en kasteleinswoning Villa Vreeheide

Koekhoven 53, 53A, Merksplas (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.