Neoclassicistisch herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Sint-Gummarusstraat
Locatie Sint-Gummarusstraat 22, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Neoclassicistisch herenhuis

Deze bescherming is geldig sinds 08-05-1992.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Gummarusstraat: geheel van straatgevels en bedaking

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neoclassicistisch herenhuis met enkelhuisopstand, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

Onderkelderd breedhuis met bepleisterde en lichtgrijs beschilderde lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Geblokte begane grond gemarkeerd door arduinen onderbouw met getoogde keldergaten (betralied) in vlakke omlijsting met sluitsteen. Centraal balkon van twee traveeën met balusterafsluiting op zware modillons en drie consoles met leeuwenkoppen, vruchtenslingers en bladwerk. Rechthoekige vensters, op doorgetrokken lekdrempels, in geprofileerde of vlakke omlijsting met uitgewerkte sluitstenen. Poortrisaliet links met rondboogpoort in beschilderde uitgewerkte omlijsting met maskerkopsluitsteen en bladwerk in de zwikken; voetschraper links en rechts. Klassiek hoofdgestel met casementen op de fries en zware houten kroonlijst op tandlijst, modillons en uitgewerkte gegroefde consoles.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Gummarusstraat

Sint-Gummarusstraat (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.