Grote Markt

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Herentals
Straat Grote Markt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Geplaveid ellipsvormig plein met centraal de lakenhal met beiaard, Boerenkrijgmonument ten zuiden en waterput en pomp ten noordoosten, recente heraanleg met parking en bloembakken. Heterogene bebouwing uit diverse periodes en in variërende bouwstijlen, oudste en meest representatieve panden aan westzijde (nummers 9- 39); enkele bewaarde 19de-eeuwse lijstgevels met aan winkel- of horecafunctie aangepaste puien (nummers 6, 16, 19, 36, 38). Nummer 11 oorspronkelijk met driedelige winkelpui opgericht naar ontwerp van J.B. Van Bouchout van 1914. Ontpleisterde nummer 12 met sobere houten winkelpui en neotraditioneel "Hotel De Zalm" (nummer 21) van 1926, nummer 20 van 1932 en nummer 3 naar ontwerp van de Mortselse architect A. De Backer van 1929.

  • Stadsarchief Herentals, Bouwaanvragen 1.778.511, 1914-1921, 1929.
  • GORIS J.M., De beiaard en "de Salm" van Herentals. Enkele losse historische beschouwingen (Geel, de Stad der Simpelen, in Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel, XXVI, 1989, p. 108.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Herentals

Herentals (Herentals)

omvat Afspanning, herberg en brouwerij De Oude Zalm

Grote Markt 27, Herentals (Antwerpen)

omvat Boerenkrijgmonument

Grote Markt zonder nummer, Herentals (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Grote Markt 9, Herentals (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Grote Markt 32, Herentals (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis De Luypaert

Grote Markt 37, Herentals (Antwerpen)

omvat Hotel De Nieuwe Zalm

Grote Markt 21, Herentals (Antwerpen)

omvat Klooster Sint-Jozefkarmel met kapel

Grote Markt 39, Herentals (Antwerpen)

omvat Lakenhal en Belfort

Grote Markt 50, Herentals (Antwerpen)

omvat Notariswoning

Grote Markt 17, Herentals (Antwerpen)

omvat Postgebouw van 1912

Grote Markt 13, Herentals (Antwerpen)

omvat Stadsbrouwerij

Grote Markt 33-35, Herentals (Antwerpen)

omvat Winkelhuis naar ontwerp van K. Van Looy

Grote Markt 1, Herentals (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.