Kerkstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Herentals
Straat Kerkstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte verbindingsstraat tussen de Grote Markt en het Kerkplein met de Sint-Waldetrudiskerk. Heterogene lintbebouwing vanaf de 19de eeuw. Nummers 34-38: éénheidsbebouwing van twee bouwlagen gemarkeerd door hoger opgaande, gebogen topgevels, van 1934 (zie kadastrale gegevens).

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Herentals

Herentals (Herentals)

omvat Burgerhuis

Kerkstraat 24, Herentals (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Kerkstraat 26, Herentals (Antwerpen)

omvat Burgerhuis ontworpen door K. Van Looy

Kerkstraat 3, Herentals (Antwerpen)

omvat Hoekpand ontworpen door P.J. Taeymans

Kerkstraat 42, Herentals (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch winkelhuis

Kerkstraat 5, Herentals (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Sint-Waldetrudis

Kerkstraat 25, Herentals (Antwerpen)

omvat Pastorie van de Sint-Waldetrudisparochie

Kerkstraat 11, Herentals (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.