Molenvest

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Herentals
Straat Molenvest

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Deel van de vroegere stadsvest met tot 1939 een molen ter hoogte van de Wasserijstraat. Twee rijvakken met brede groenstrook ertussen, bronzen beeld "Aan onze helden", op arduinen sokkel, gesigneerd E. Vereycken, 1950.

Vrij homogene bebouwing uit de jaren 1930 (zie kadastergegevens) met karakteristieke burgerhuizen van twee bouwlagen onder plat dak. Bakstenen lijstgevels met kenmerkende volumewerking, enkele gesigneerd namelijk art-decogetinte nummers 46-48 en 98 (J. De Wit), nummers 52 en 74 (K. Van Looy) en door Nieuwe Zakelijkheid geïnspireerde nummer 70 (R. Verdun, volgens het kadaster van 1957). Onpare zijde met schoolvleugels van het Sint-Jozefscollege.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Herentals

Herentals (Herentals)

omvat Architectenwoning van J. De Wit

Molenvest 108, Herentals (Antwerpen)

omvat Burgerhuis naar ontwerp van K. Van Looy

Molenvest 62, Herentals (Antwerpen)

omvat Burgerhuis naar ontwerp van K. Van Looy

Molenvest 70, Herentals (Antwerpen)

omvat Burgerhuis naar ontwerp van K. Van Looy

Molenvest 84, Herentals (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing

Molenvest 56-58, Herentals (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.