Kerkstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lille
Deelgemeente Lille
Straat Kerkstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Lille (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen in het centrum van de gemeente en vertrekkend van aan de Rechtestraat in westelijke richting. Bij het begin links bevinden zich het voormalige gemeentehuis, thans in gebruik als politiekantoor, zie Rechtestraat nummer 7 en de Sint-Pieterskerk, waarvan het voormalige omringende kerkhof in de jaren 1960 werd omgevormd tot parking. De rechter zijde wordt ingenomen door vrijstaande burgerwoningen, voornamelijk uit de 20ste eeuw. Ongeveer halverwege wordt de straat onderbroken voor een driehoekig pleintje waarop diverse andere straten uitkomen en verderop gaat ze over in een gemengde dreef (linde, paardenkastanje en beuk). Dit tweede gedeelte van de straat wordt gekarakteriseerd door vaak vrijstaande eengezinswoningen en een aantal eenvoudige dorpswoningen uit de eerste helft van de 20ste eeuw, onder meer nummers 44, 53-55 met typisch decoratieve verwerking van gele baksteen. Nummers 47-51: reeks gekoppelde dorpswoningen met huidig uitzicht uit begin 20ste eeuw.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Lille, schetsen 1914/6 (nummer 44), 1907/22 (nummers 47-51) en 1936/23 (nummers 53-55).

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lille

Lille (Lille)

omvat Burgerhuis

Kerkstraat 18, Lille (Antwerpen)

omvat Hoeve De Schrans

Kerkstraat 79, Lille (Antwerpen)

omvat Notariswoning

Kerkstraat 12, Lille (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Sint-Pieter

Kerkstraat 1, Lille (Antwerpen)

omvat Pastorie ontworpen door P.J. Taeymans

Kerkstraat 22, Lille (Antwerpen)

omvat Vrijstaand burgerhuis

Kerkstraat 14, Lille (Antwerpen)

omvat Woonstalhuis

Kerkstraat 37, Lille (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.