erfgoedobject

Eenheidsbebouwing

bouwkundig element
ID: 10645   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10645

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Eenheidsbebouwing bestaande uit enkelhuizen, onder meer in spiegelbeeldschema; drie bouwlagen onder zadeldaken (nok evenwijdig aan straat, kunstleien), opgericht in opdracht van provinciale raadsheer C. Cools, waarvoor bouwaanvraag van 1902.

Aaneengesloten en gecementeerde lijstgevels gescheiden door uitkragende en doorgetrokken steunberen; centrale puntgevel tussen korfbogige loggia's en torenvormige traveeën onder tentdak. Uiterst links, complex begrensd door puntgevel en uiterst rechts, tussen flankerende torenvormige traveeën, torenvormige, door tentdak bekroonde hoekpartij waarin van meet af aan winkelruimte werd voorzien. Rechthoekige muuropeningen. Markante gevelbrede balkons met ijzeren leuningen, rustend op houten consoles. Houten kroonlijsten op modillons.

  • Openbare Werken Lier, Bouwingen, 1902.

Bron     : Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1990


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Eenheidsbebouwing [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10645 (Geraadpleegd op 22-01-2020)