Markt

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gavere
Deelgemeente Gavere
Straat Markt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gavere (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Heden nog ruim rechthoekig, noord-zuid georiënteerd plein, ingeplant op de scheiding van de Scheldevallei en de kouterrug, met hoger gelegen zuid- en oostzijde en centrale parkeergelegenheid. Eigenlijk dorpscentrum met nog wekelijkse maandagmarkt en voornamelijk in de 18de en 19de eeuw talrijke herbergen, onder meer "het Landhuis" waar de vierschaar gehouden werd. De meeste oude huizen verdwenen na de eerste werledoorlog.

Hoger gelegen zuidkant met huidige gemeentehuis gevestigd in een ruime villa met omringend park.

De straatwanden ten oosten en ten westen vertonen een zeer heterogeen ensemble van voornamelijk aangepaste 19de-eeuwse rijhuizen met beraapte of bepleisterde parementen (onder meer nummers 4, 9, 14, 16, 57) en recentere woon- en winkelhuizen. Circa 1880 werd voorbij de huidige Nieuwstraat aan de westzijde een nieuwe rooilijn gerealiseerd waardoor het zuidelijk deel even breed werd als het noordelijk deel.

  • DE SMET A. - TIMMERMANS R., Gavere, , p. 108.
  • DE SMET A. - DHONDT L., Gavere , Oudenaarde, 1982, p. 178-179.

Bron: Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gavere

Gavere (Gavere)

omvat Burgerhuis

Markt 32, Gavere (Oost-Vlaanderen)

omvat Fontein

Markt zonder nummer, Gavere (Oost-Vlaanderen)

omvat Gemeentehuis van Gavere

Markt 1, Gavere (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Markt 38, Gavere (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Markt 43, Gavere (Oost-Vlaanderen)

omvat Postkantoor

Markt 2, Gavere (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.