Dorp

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oosterzele
Deelgemeente Oosterzele
Straat Dorp

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Oosterzele (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat die met een rechte hoek verloopt ter hoogte van de parochiekerk tussen Keiberg (ten oosten) en Achter- en Voordries (ten noorden). Bij de gedeeltelijke verbreding en heraanleg van de straat en het pleintje voor de kerk (1986) verdween het beeldbepalende hoekcafé "'t Oud Gemeentehuis" met de achterliggende vroegere brouwerij die vermoedelijk dateerden uit de eerste helft van de 19de eeuw.

Bron: Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oosterzele

Oosterzele (Oosterzele)

omvat Burgerhuis

Dorp 51, Oosterzele (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Gemeentehuis en Vredegerecht van Oosterzele

Dorp 1, Oosterzele (Oost-Vlaanderen)

omvat Klooster Tota Pulchra

Dorp 48-50, Oosterzele (Oost-Vlaanderen)

omvat Opgaande bruine beuk als vredesboom Oosterzele

Dorp zonder nummer (Oosterzele)

omvat Parochiekerk Sint-Gangulfus

Dorp zonder nummer, Oosterzele (Oost-Vlaanderen)

omvat Pastorie

Dorp 55, Oosterzele (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee aaneensluitende dorpswoningen

Dorp 65, Oosterzele (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.