Hof Van Santhoven

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Vismarkt
Locatie Vismarkt 4-8, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hof Van Santhoven

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Hof Van Santhoven

Deze bescherming is geldig sinds 08-05-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig "Hof Van Santhoven", heden de "Stedelijke Academie voor Schone Kunsten".

Historiek

Eerste benaming ontleend aan een vroegere bewoner Jan Van Santhoven. In de 18de eeuw bestaande uit twee panden namelijk "Hof van Santhoven" en "Hoeve Brauwerye", in 1757 ingenomen door textielfabriek De Heyder (ververij en drukkerij). Na het overbrengen van laatstgenoemde naar Leiden (1835), onder meer gebruikt als zijdefabriek. Naderhand vervallen en gebruikt als verblijfplaats voor verscheidene arbeidersgezinnen. Aangepast door bouwmeester J.(?) Van Ockelyen: de buitenmuren bleven behouden, de muuropeningen aangepast; gevels bezet en gewit. Nadien, van 1880 tot 1930, Sint-Gummaruscollege.

Beschrijving

Sterk aangepast complex, bestaande uit verscheidene bakstenen gebouwen, sommige in kern opklimmend tot de 18de eeuw, en gelegen tussen de Vismarkt, de Aragonstraat en de Nete. Verankerde vleugels van twee tot drie bouwlagen met rechthoekige of getoogde vensters, onder zadeldaken, U-vormig geschikt rondom deels gekasseide, deels geplaveide binnenplaats.

Noordwestvleugel (zijde Vismarkt): gedecapeerde lijstgevel van zeven traveeën gemarkeerd door rechthoekige vensters met wisseldorpel; arduinen dorpels en bewaarde zandstenen hoekblokken; rondboogdeur in sobere arduinen omlijsting onder waterlijst uit begin 19de eeuw (zie ook merkteken); drie eenvoudige dakvensters en deels bewaarde en bepleisterde daklijst. Aan binnenplaatszijde: steigergaten en eveneens zeer lange muurankers. Bewaarde zandsteensporen in de zijgevel.

Onderkelderde noordoostelijke vleugel (zijde Aragonstraat): aaneenschakeling van lijstgevels van samen negentien traveeën; van de achtste tot de twaalfde travee: risaliet met centrale rondboogpoort in sobere rechthoekige omlijsting met gegroefde sluitsteen, imposten en neuten onder waterlijst. Hogerop deurvenster geflankeerd door lisenen. Linkerhoek met stenen Onze-Lieve-Vrouwebeeld met kind van J. Van der Wee, uit begin 20ste eeuw. Gelijkaardige binnenplaatsgevel met centraal laadluik en ronde traptoren rechts.

Zuidvleugel (zijde Nete): oorspronkelijk één bouwlaag, in de 20ste eeuw verhoogd tot twee bouwlagen

Binnenplaats met centraal grasperk; voorts beelden van de Gerechtigheid en de Voorzichtigheid van de hand van J.F. De Vriendt (1829-1919), afkomstig van het stadhuis; oude uurwijzerplaat van de Sint-Gummarustoren.

  • CHARLE A. en CEULEMANS L., Volksdevotie te Lier, Lier, 1981, p. 46.
  • LENS A. en MORTELMANS J., Gids voor oud Lier, Antwerpen, 1980, p. 67-68.
  • LENS A. en MORTELMANS J., Lier in oude prentkaarten, deel II, Zaltbommel, 1979, nummers 18-20.
  • Sint-Gommaruscollege Lier 1880-1905. Zilveren Jubelfeest.
  • VERREET E., Flanelletjes uit Lier (Trends. Financieel economisch magazine XIV, 7 januari 1988, nummer 319, p. 95-98).

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Vismarkt

Vismarkt (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.