Kerkstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Zeveren
Straat Kerkstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Deinze (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Doodlopende straat met L-vormig tracé ombuigend rondom de kerk en pastorie in de vallei van de Zeverenbeek, enkel verspreide bebouwing op de noordzijde van de straat, gedeeltelijk beboste zuidzijde afhellend naar de Zeverenbeek toe.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nummer 2730.

Bron: Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1991

Relaties

maakt deel uit van Zeveren

Zeveren (Deinze)

omvat Hoeve Oud Kasteel

Kerkstraat 3, Deinze (Oost-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Sint-Amandus

Kerkstraat zonder nummer, Deinze (Oost-Vlaanderen)

omvat Pastorie Sint-Amandusparochie

Kerkstraat 1, Deinze (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.