Classicistisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Vredebergstraat
Locatie Vredebergstraat 11, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis in Lodewijk XVI-stijl

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Classicistisch burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 19-08-1980.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vredeberg

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Fraai rijhuis in Lodewijk XVI-stijl, uit eind 18de eeuw. Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder gebogen zadeldak (Vlaamse pannen).

Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, boven de drie middentraveeën bekroond door driehoekig fronton met oculus; laatstgenoemde in arduinen omlijsting met guirlande en rocaillesluitsteen. Rechthoekige vensters in arduinen omlijsting met oren en neuten. Rechthoekige deur in dito omlijsting met verdiepte rechtstanden en geprofileerde vooruitstekende kroonlijst op gegroefde consoles met rozetmotief en afhangende guirlandes. Entablement bestaande uit een geprofileerde architraaf op bladwerkconsooltjes, blind fries en kroonlijst op eierlijst en tandlijst.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vredebergstraat

Vredebergstraat (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.