erfgoedobject

Kapel Vredebergklooster

bouwkundig element
ID: 10684   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10684

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kapel Vredebergklooster
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

 • is aangeduid als beschermd monument Kapel Vredebergklooster
  Deze bescherming is geldig sinds 19-08-1980

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vredeberg
  Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1993

Beschrijving

Historiek

Voormalige kapel van het Vredebergklooster, heden stadsschouwburg. De zusters van Vredeberg vestigden zich te Lier in 1610 in de Kerkstraat. Kort nadien aankoop van een stadserf rechts in de Vredebergstraat. In de periode 1610-1611 bouw klooster, kostschool en woning voor de bestuurder van de kloostergemeenschap (hoek Abtsherberg-/Vredebergstraat). Bouw kapel gestart in 1611, voorgevel voltooid in 1616. In 1798 door de Fransen aangeslagen en in 1808 verkocht aan P. De Heyder, die er een katoenweverij inrichtte. Circa 1843 aangekocht door de stad en aangepast naar ontwerp van J. Van Boeckel: begane grond tot armenschool, de verdieping tot openbare vergader- en feestzaal. Werken voltooid in 1845. Kapel verbouwd tot schouwburg in 1859-1860. Naderhand herhaaldelijk verbeterd en aangepast, onder meer in 1886 toen de straatgevel werd hersteld en verfraaid.

Beschrijving

Ingebouwde en georiënteerde kapel op rechthoekige plattegrond met vijfzijdige koorsluiting, onder leien bedaking (nok loodrecht op straat). Vroeg-barokke, doch strakke en weinig plastische westgevel van drie traveeën en twee geledingen en top, uit bak- en zandsteen. Verticaal geritmeerd door kolossale pilasters en horizontaal accent door gekorniste puilijst en speklagen. Hoger oplopende middenpartij tussen kolossale pilasters en bekroond door gebogen zandstenen waterlijst met gestrekte uiteinden en topstuk. Gedrukt rondboogvenster in zandstenen omlijsting met neuten en druiplijst. Top met schouderstukken, gemarkeerd door achtzijdige oculus in verweerde zandstenen omlijsting met grote schelpsluitsteen. Centrale, gedrukte rondboogpoort in vlakke natuurstenen omlijsting.

 • E.L., De Vredebergzaal, in Lyrana, 1910, p. 156-165.
 • LENS A. en MORTELMANS J., Gids voor oud Lier, Antwerpen, 1980, p. 71.
 • VERREET E., Flanelletjes uit Lier, in Trends. Financieel economisch magazine, XIV, 7 januari 1988, nummer 319, p. 95-98.

Bron     : Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1990


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Kapel Vredebergklooster [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10684 (Geraadpleegd op 17-11-2019)