Kapel Vredebergklooster

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Vredebergstraat
Locatie Vredebergstraat 12, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel Vredebergklooster

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Kapel Vredebergklooster

Deze bescherming is geldig sinds 19-08-1980.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vredeberg

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1993.

Beschrijving

Historiek

Voormalige kapel van het Vredebergklooster, heden stadsschouwburg. De zusters van Vredeberg vestigden zich te Lier in 1610 in de Kerkstraat. Kort nadien aankoop van een stadserf rechts in de Vredebergstraat. In de periode 1610-1611 bouw klooster, kostschool en woning voor de bestuurder van de kloostergemeenschap (hoek Abtsherberg-/Vredebergstraat). Bouw kapel gestart in 1611, voorgevel voltooid in 1616. In 1798 door de Fransen aangeslagen en in 1808 verkocht aan P. De Heyder, die er een katoenweverij inrichtte. Circa 1843 aangekocht door de stad en aangepast naar ontwerp van J. Van Boeckel: begane grond tot armenschool, de verdieping tot openbare vergader- en feestzaal. Werken voltooid in 1845. Kapel verbouwd tot schouwburg in 1859-1860. Naderhand herhaaldelijk verbeterd en aangepast, onder meer in 1886 toen de straatgevel werd hersteld en verfraaid.

Beschrijving

Ingebouwde en georiënteerde kapel op rechthoekige plattegrond met vijfzijdige koorsluiting, onder leien bedaking (nok loodrecht op straat). Vroeg-barokke, doch strakke en weinig plastische westgevel van drie traveeën en twee geledingen en top, uit bak- en zandsteen. Verticaal geritmeerd door kolossale pilasters en horizontaal accent door gekorniste puilijst en speklagen. Hoger oplopende middenpartij tussen kolossale pilasters en bekroond door gebogen zandstenen waterlijst met gestrekte uiteinden en topstuk. Gedrukt rondboogvenster in zandstenen omlijsting met neuten en druiplijst. Top met schouderstukken, gemarkeerd door achtzijdige oculus in verweerde zandstenen omlijsting met grote schelpsluitsteen. Centrale, gedrukte rondboogpoort in vlakke natuurstenen omlijsting.

  • E.L., De Vredebergzaal, in Lyrana, 1910, p. 156-165.
  • LENS A. en MORTELMANS J., Gids voor oud Lier, Antwerpen, 1980, p. 71.
  • VERREET E., Flanelletjes uit Lier, in Trends. Financieel economisch magazine, XIV, 7 januari 1988, nummer 319, p. 95-98.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vredebergstraat

Vredebergstraat (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.