Huis Het Kromhout

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Vredebergstraat
Locatie Vredebergstraat 22, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Het Kromhout

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vredeberg

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

"Het Kromhout", in 1763 pastorie van het Vredebergklooster (tot eind 18de eeuw). Vóór 1914 stoommaalderij van Hellemans, in 1911 in gebruik als magazijnen (zie bouwaanvraag voor herstellen en herbouwen als woningen van 1911 naar ontwerp van L. Van Boeckel).

Circa 1912 aangepast hoekpand (zie bouwaanvraag) met classicerende barokkenmerken, in kern opklimmend tot circa 1700. Breedhuis, heden met gecementeerde lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien); hoekpilasters op geblokte basis en centrale hoger oplopende halsgevel. Aangepaste rechthoekige vensters in vlakke, gecementeerde en doorgetrokken omlijsting; arduin voor lateien, tussen- en onderdorpels; kleine roedeverdeling. Rondboogdeurtje in natuurstenen kwarthol geprofileerde omlijsting met sluitsteen, imposten en neuten; vooruitstekende waterlijst met opgerolde uiteinden. Top tussen vleugelstukken en bekroond door gebogen waterlijst met gestrekte uiteinden. Voorts houten kroonlijst op modillons. Gecementeerde zijtuitgevels met schouderstukken en aangepaste muuropeningen.

  • Openbare Werken Lier, Bouwingen, 1912, eerste halfjaar.
  • LENS A. en MORTELMANS J., Gids voor oud Lier, Antwerpen, 1980, p. 71.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vredebergstraat

Vredebergstraat (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.