Mheerstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Vlijtingen
Straat Mheerstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Op deze plaats lag de vroegere Meer, het dorpsplein, oorspronkelijk veel groter dan het huidige plein. Circa 1500 bevond zich hier een windmolen, waarschijnlijk de banmolen. Ten noordoosten lag het Daelhof, een kasteel met toren toebehorend aan het kapittel van Sint-Servaas. Het zogenaamde Blockhuis maakte hier deel van uit; het was een vierkant gebouw dat de gedingcamer, waar de schepenbank en het beroepshof zetelden, bevatte. Het gebouw werd verwoest in 1747 bij de slag van Lafelt.

  • SIMENON W., Geschiedenis der voormalige heerlijkheid Vlijtingen, Maastricht, 1901.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Vlijtingen

Vlijtingen (Riemst)

omvat Vrije Basisschool

Mheerstraat zonder nummer, Riemst (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.