Heuvelstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Overijse
Deelgemeente Overijse
Straat Heuvelstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie bouwkundig erfgoed Overijse (inventarisatie: 25-02-2015 - 31-12-2017).
  • Inventarisatie Overijse (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Afhellende straat vertrekkend in het centrum van Overijse, vanop het Just. Liptiusplein (kruising Brusselsesteenweg), en lopend in westelijke richting tot op het Eeuwfeestplein. In de eerste helft van de 19de eeuw D’Hoeylaert of Overstraete geheten, als deel van de baan die Overijse centrum verbond met Hoeilaart.

Tot voor 1920 was dit het oude commerciële centrum van Overijse. Verschillende winkels en horecazaken waren er gevestigd. De commerciële functie van de straat is zichtbaar in de vele handels- en burgerhuizen. Deze handelspositie werd later overgenomen door de eind 19de-eeuwse (?) aangelegde Stationsstraat.

De straat wordt gekenmerkt door een homogene lintbebouwing, waaronder verschillende voorbeelden van neoclassicistische lijstgevels met een zware bepleistering al dan niet beraapt uit het einde van de 19de, begin 20ste eeuw. De meeste voorbeelden hebben muuropeningen met een uitgewerkte stucomlijsting. Deze gecementeerde en beraapte sierbepleistering is een veel voorkomend type in en rond het centrum van Overijse, maar hier meer geconcentreerd voorkomend.

Voorbeelden van deze eind 19de – begin 20ste-eeuwse burgerhuizen, al dan niet met een oudere kern en met een uitgewerkte cementering zijn de nummers 1 (kadastraal geregistreerd in 1890 als 'reconstruction totale'), 19, 23 (kadastraal geregistreerd in 1874 als 'reconstruction totale), 30-32 (in 1898 gesplitst in deze twee woningen door 'Boutiquier' Joseph Clabots – Blanpain, 34-36 (geregistreerd in 1910 in eigendom van slager Armand Neven – Vandaele), 37 en 38-40. Nummer 35 is een eerder atypische burgerwoning in de straat, zonder cementering, van circa 1900 met decoratief gebruik van witte banden en blauwe hardstenen elementen.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Overijse, Afdeling IV (Overijse), 1898/54 (nummer 30-32) en 1910/31 (nummer 34-36).
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Overijse, Afdeling VI (Overijse), 1874/39 (nummer 23) en 1890/35 (nummer 1).
  • Atlas van de Buurtwegen en bijhorende tabellen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • VAN SAN. P. 2007: Het Onderwijs en de Scholen in Overijse in de negentiende eeuw, XXVIIste bijdragen tot de geschiedenis van het land tussen IJse en Lane, Leuven, 31.

Bron: -

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Overijse

Overijse (Overijse)

omvat Burgerhuis

Heuvelstraat 2-4, Overijse (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Heuvelstraat 42, Overijse (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Heuvelstraat 44, Overijse (Vlaams-Brabant)

omvat Dubbele gemeenteschool

Heuvelstraat 57-59, Overijse (Vlaams-Brabant)

omvat Handelspand

Heuvelstraat 26-28, Gebr. Danhieuxstraat 12, Overijse (Vlaams-Brabant)

omvat Parochiehuis

Heuvelstraat 46, Overijse (Vlaams-Brabant)

omvat Serristenvilla

Heuvelstraat 66, Overijse (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.