Huis De Vier Gekroonden

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Werf
Locatie Werf 7, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis De Vier Gekroonden

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als monument Burgerhuizen

Deze bescherming is geldig sinds 01-03-1978.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Burgerhuizen

Deze bescherming is geldig sinds 01-03-1978.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Naar het ambacht van metsers, steenhouwers, schaliedekkers en glazenmakers. Naderhand zogenaamd De Tiber naar de vliet die door het gebouw overkluisd wordt. Voormalige graanopslagplaats van de "Brouwers Maetschappij Cels-Bogaerts", opgericht circa 1796. Het graan werd aangevoerd per schip langs de Kleine Nete. Circa 1830 verbouwd tot houtmagazijn. In 1984 voorlopige restauratie van de dakconstructie wegens bouwvalligheid. Renovatie tot woonresidentie naar ontwerp van architectenbureau J. D'Hoore - S. Peeters aangevat in 1989.

L-vormig industrieel complex bestaande uit twee vleugels van vijf tot zes bouwlagen onder gelede zadeldaken (respectievelijk nok evenwijdig aan en loodrecht op straat, golfplaten), met verluchtingsstroken om het drogen van het hout mogelijk te maken. Verankerde bakstenen gebouwen, aan straatzijde gecementeerd met schijnvoegen. Rechthoekige houten luiken met arduinen latei en lekdrempels. Aan straatzijde latere rechthoekige poort met arduinen stijl links onder ijzeren I-balk; schamppalen.

Interieur: houten structuur met moer- en kinderbalken. Op de eerste verdieping van de achterbouw: bewaarde, gebakken rode vloerstenen, voor het opwarmen en bevochtigen van de granen bij de verwerking tot mout.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, Bestuur voor Monumenten en Landschappen, Provinciale directie Antwerpen, Restauratiedossier.
  • VERWILT P., Persoonlijk archief.
  • LENS A. en MORTELMANS J., Gids voor oud Lier, Antwerpen, 1980, p. 231-232.
  • LENS A., Lier in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1971, nummer 19.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Werf

Werf (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.