Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Werf
Locatie Werf 9, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Burgerhuizen

Deze bescherming is geldig sinds 01-03-1978.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorspronkelijk samen met nummer 8 zogenaamd De Croon. Tussen 1834 en 1846 gesplitst en verbouwd tot twee woningen. Empiregetint breedhuis met enkelhuisopstand van drie traveeën en dito bouwlagen onder zadeldak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw.

Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met verkleinende ordonnantie, verticaal geritmeerd door gevelhoge lisenen. Overwegend rechthoekige vensters met lekdrempels op consooltjes. Rondboogvensters op de bel-etage; geprofileerde archivolten op doorgetrokken imposten. IJzeren hekjes bij de bovenvensters. Rechthoekige poort in geprofileerde arduinen omlijsting op neuten; aansluitende balkonplaat rustend op zware voluutconsoles, waartussen fries met ruitvormig paneel; ijzeren empireleuningen. Gelede architraaf en geprofileerde houten kroonlijst.

  • LENS A. en MORTELMANS J., Gids voor oud Lier, Antwerpen, 1980, p. 232.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Werf

Werf (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.