Breydelstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Blankenberge
Straat Breydelstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Blankenberge (geografische inventarisatie: 31-10-2001 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte straat tussen de Bakkers- en de Weststraat, net achter de Zeedijk, gelegen in het historische visserskwartier van Blankenberge. Pas tussen 1749 en 1788 "Breidelstraat"(sic) genoemd, daarvoor gekend als "Fagotstraat", naar de bundeltjes brandhout die voor de deuren van de kleine huisjes werden gestapeld. Vanaf 1897 verwarring met Breydelstraat in officiële documenten, maar oorspronkelijk genoemd naar de vissersterm "breidels" of stalen kabels aan vislijnen. Oorspronkelijke bebouwing bestaande uit lage vissershuisjes, aanleunend tegen de duinen. Circa 1815 worden nog een veertigtal dergelijke woningen geteld in de straat. Bij de rechttrekking in 1897 worden er enkele gesloopt, maar circa 1900 bestaat de basisbebouwing nog steeds uit deze vissershuisjes. Er zijn er slechts twee bewaard, namelijk nummers 10, "'t Huisje van Majutte"en 27, allebei beschermd als monument. In de eerste helft van de 20ste eeuw worden veel huizen vervangen door annexen voor koetsen van hotels op de Zeedijk aan de noordkant en hotels en vakantiehuizen aan de zuidkant, voorbeeld nummers 39-41, in eclectische stijl. Nu is de straat eigenlijk gereduceerd tot een dienstweg voor de Zeedijk, met hoofdzakelijk garages.

  • BILE E., De straatnamen van Blankenberge, oorsprong en betekenis, Blankenberge, 1988, pagina's 23-25.
  • VAN RIJSSEL A., Blankenberge in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1972, prentbriefkaarten, nummers 84-85.

Bron: Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Blankenberge

Blankenberge (Blankenberge)

omvat Visserswoning

Breydelstraat 27, Blankenberge (West-Vlaanderen)

omvat Visserswoning Majutte

Breydelstraat 12, Blankenberge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.