Elisabethstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Onbepaald
Straat Elisabethstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Blankenberge (geografische inventarisatie: 31-10-2001 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Elisabethstraat is een rechte straat die langs de zuidkant van de Sint-Rochuskerk loopt, van de Malecotstraat tot de Hoogstraat; het pendant van deze straat is de Albertstraat, aan de noordzijde van de kerk. Beide straten worden getrokken in het laatste kwart van de 19de eeuw (vanaf circa 1886), hun inplanting is reeds aangegeven in het plan voor de inplanting van de nieuwe kerk op het einde van de Molenstraat dat in 1876 door J. Hoste wordt opgesteld. De kerk wordt gebouwd in 1884-1889, de straten errond worden rond dezelfde tijd gerealiseerd. In 1901 worden een twintigtal nieuwe straten voorzien van een naam, waaronder deze rond de kerk (voorheen "Place de l'Eglise"): de "Prinses Elisabethstraat" en "Prins Albertstraat" worden gekozen omwille van het prinselijk huwelijk in 1900; later verkort tot huidige namen.

De straten rond de kerk zijn getypeerd door vrij gaaf bewaarde rijen Belle-Epoque-architectuur: burgerhuizen van het bel-etagetype (veelal met loggia's op bel-etage, soms verbouwd of dichtgemaakt) met gevels in alle mogelijke neo- en eclectische stijlen. Meestal betreft het breedhuizen van twee à drie traveeën en kelderverdieping + twee à drie bouwlagen, onder gemansardeerde zadeldaken (leien en dakpannen). Voorbeelden. zijn nummer 4, bakstenen (geschilderde) lijstgevel in de neoclassicistische traditie, bewaarde houten kroonlijst; nummer 6, gedateerd "1893", eclectische, gecementeerde lijstgevel met rond fronton en reliëfversieringen in de boogvelden van de vensters.

Van de meeste panden zijn de bouwaanvragen in het stadsarchief van Blankenberge bewaard. Hieruit blijkt onder meer dat de hier behandelde panden uit de jaren 1890 dateren, en dat de Antwerpse aannemer-architect H. Van Gastel en de belangrijke plaatselijke architect Marcel Hoste hun stempel drukten op deze straat.

  • BILE E., Blankenberge. Een rijk verleden, een schone toekomst, Blankenberge, 1971, pagina 135.
  • BILE E., De straatnamen van Blankenberge, oorsprong en betekenis, Blankenberge, 1988, pagina's 62-63.
  • BOTERBERGE R., De Sint-Rochuskerk te Blankenberge, Blankenberge, 1996.

Bron: Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Blankenberge

Blankenberge (Blankenberge)

omvat Burgerhuis

Elisabethstraat 14, Blankenberge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis van 1893

Elisabethstraat 20, Blankenberge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen ontworpen door Marcel Hoste

Elisabethstraat 8-10, Blankenberge (West-Vlaanderen)

omvat Eclectisch burgerhuis

Elisabethstraat 32, Blankenberge (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van burgerhuizen

Elisabethstraat 22-26, Blankenberge (West-Vlaanderen)

omvat Villa Alta

Elisabethstraat 34, Blankenberge (West-Vlaanderen)

omvat Villa Apollo

Elisabethstraat 16, Blankenberge (West-Vlaanderen)

omvat Villa Milo Argo

Elisabethstraat 12, Blankenberge (West-Vlaanderen)

omvat Villa Nelly

Elisabethstraat 18, Blankenberge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.