Geistingen

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kinrooi
Deelgemeente Ophoven
Straat Geistingen

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Kinrooi (adrescontroles, geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De straat Geistingen vormt samen met Vroenhof de kern van het gehucht Geistingen.

Rechts van de hoeve nummer 29 lag het Haexhof, één van de historische hoeven van het dorp. Dries Haex wordt in 1440 vermeld als laat van de Proostdij van Meersen. Thijs Haex was in 1650 pachter op het Hoezerhof (confer Vroenhof). De hoeve zelf wordt vermeld in 1746. Ze lag naast het zogenaamde Steenpad. Ze verdween in 1968 voor een nieuwe hoeve.

  • Jubileumboek. 20 jaar Geschied- en heemkundige kring Kinrooi 1976-1996, Kinrooi, 1996, p. 130-138.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Geistingen

Ophoven (Kinrooi)

omvat Boerenburgerhuis met dienstgedeelte

Geistingen 28, Kinrooi (Limburg)

omvat Dorpswoning

Geistingen 19, Kinrooi (Limburg)

omvat Gemeentehuis en -school

Geistingen 36, Kinrooi (Limburg)

omvat Harmoniezaal Vreugd in Deugd

Geistingen 15, Kinrooi (Limburg)

omvat Henkenshof

Geistingen 46, Kinrooi (Limburg)

omvat Hoeve met losstaande bestanddelen 't Gen Voort

Geistingen 20, Kinrooi (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Geistingen 17, Kinrooi (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Geistingen 22, Kinrooi (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Geistingen 24, Kinrooi (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Geistingen 29, Kinrooi (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Geistingen 52, Kinrooi (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Geistingen 68, Kinrooi (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Geistingen 77, Kinrooi (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.