Huikensstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kinrooi
Deelgemeente Ophoven
Straat Huikensstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Kinrooi (adrescontroles, geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In de Atlas van de Buurtwegen (1845) staat in deze straat een rond gebouw aangeduid, waarschijnlijk een windmolen; de plaats noemt in het kadaster trouwens nog steeds "Aen de Zaegmolen".

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Geistingen

Ophoven (Kinrooi)

omvat Hoeve Huikenshof

Huikensstraat 2, Kinrooi (Limburg)

omvat Huikenskapel

Huikensstraat zonder nummer, Kinrooi (Limburg)

omvat Tweeledige hoeve

Huikensstraat 1, Kinrooi (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.