Oudekerkstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kinrooi
Deelgemeente Molenbeersel
Straat Oudekerkstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Kinrooi (adrescontroles, geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het kruispunt van de Oudekerkstraat met de Grootbroekstraat, zogenaamd Kevelaer, vormt het oorspronkelijke centrum van het gehucht Molenbeersel. Op de plaats van het huidige nummer 50 bevond zich de Sint-Leonarduskapel, die in 1772 werd opgericht. Zij staat afgebeeld op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1845), in beide gevallen als een éénbeukig gebouw zonder transept. In 1826 worden een sacristie en een toren aan de kapel toegevoegd, die in de Atlas van de Buurtwegen duidelijk te herkennen zijn. Deze kapel was een hulpkapel van de kerk van Neeritter (NL). In 1828 wordt de kapel een rectoraat, in 1834 een onafhankelijke kerk. In 1837 wordt de Sint-Leonardusparochie opgericht. In 1863 wordt de huidige parochiekerk gebouwd, in het nieuwe centrum van Molenbeersel, aan de Weertersteenweg. De kapel wordt dan verbouwd tot school en de pastorie tot onderwijzerswoning. De kapel wordt in 1936 verkocht en verdween.
Het kruispunt heeft een concentratie van dorpswoningen uit eind 19de - eerste kwart 20ste eeuw, een aantal met oude kern: Grootbroekstraat nummer 1, Oudekerkstraat nummers 49, 52, 53, 45-47, 46, 48, 50.

  • HENKENS P., Molenbeersel, een dorp uit (de) duizend, 1999, p. 195.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Molenbeersel

Molenbeersel (Kinrooi)

omvat Windmolen Zorgvlietmolen

Oudekerkstraat 12, 12A, Kinrooi (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.