Vroenhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kinrooi
Deelgemeente Ophoven
Straat Vroenhof

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Kinrooi (adrescontroles, geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vroenhof maakt deel uit van de oude kern van het dorp Geistingen. De straat is genoemd naar het hier gelegen, thans verdwenen Vroenhof, één van de historische hoeven van Geistingen. Waarschijnlijk klom de inplanting ervan op tot de Frankische landname, en was het de residentie van de plaatselijke heer. Het was een allodiaal goed, omringd door grachten, gevoed door de Witbeek. In de onmiddellijke omgeving ervan bevond zich de hoeve, waarschijnlijk het huidige Hoezerhof. De woningen van de lijfeigenen situeerden zich langsheen de huidige Vroenhofstraat. Het goed was voorzien van een kapel en een molen. Waarschijnlijk is het opgegaan in één of meerdere andere hoven en verloor zijn oorspronkelijke belang. In 1442 komt de familienaam Reyner van den Vroenhof nog voor, en in 1588 bestond het gebouw nog, aangezien het voorkomt op een kaart uit deze periode. In 1711 is het Vroenhof een klein en onbelangrijke leen, eigendom van baron de Kerckhem.

  • H. J. GEERKENS - SNIJDERS D., Oude hoeven te Ophoven-Geistingen , (Het Oude Land van Loon, 16, 1961, p. 235-272).

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Geistingen

Ophoven (Kinrooi)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpswoning of langgestrekte hoeve

Vroenhof 17, Kinrooi (Limburg)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Langgestrekte hoeve

Vroenhof 2, Kinrooi (Limburg)

omvat Parochiekerk Sint-Lambertus

Vroenhof 5, Kinrooi (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.