Kattendijkdok

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kattendijkdok
Locatie Kattendijkdok zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kattendijkdok

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Kattendijkdok: kaaimuren
gelegen te Kattendijkdok zonder nummer (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 29-05-2001.

Beknopte karakterisering

Typologiedokken
Dateringtweede helft 19de eeuw

Beschrijving

Genoemd naar de hier destijds gelegen Kattendijk, die zijn naam had van de nog oudere Kattenberg, een hooggelegen weg tegen de Schelde aan. Een "kat" in de vestingbouwkunde is een verhoogd gedeelte op een verdedigingswal, inzonderheid voor het plaatsen van geschut, zie katapult.

Middenstuk en saskom werden gegraven van 1858 tot 1859; de verlenging in zuidelijke richting op gronden door het slechten van de Spaanse vesting vrijgekomen, dateert van 1869, in noordelijke richting van 1877-81. De Kempische Vaart van 1863 mondde uit op de oostkaai, in de aslijn van de Kattendijksluis, via sluis nummer 6. Na de afschaffing hiervan, wegens aanleg van Kempischdok en Asiadok met sluis nummer 17, werd in de put het mechanisme ondergebracht van de in 1878 opgerichte hydraulische kraanbok of Grote Bik voor 120 ton, geëlektrificeerd in 1907 en gesloopt in 1935.

Meer zuidwaarts, aan Rigastraat en Cadixstraat stonden twee kranen van 40 ton uit 1868 (hydraulisch vanaf circa 1878) en 1884. Gesloopt circa 1914 en in 1926. Bij kaaiwerken circa 1980 stootte men op de fundering van de jongste hiervan.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Himler, Albert & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Haven

Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Kattendijksluis

Kattendijksluis zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Mexicobruggen

Mexicobruggen zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Pomphuis bij droogdokken 1 tot 6

Droogdokken 1, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Schrijnwerkerij van Beliard Dry Dock scheepsherstellers

Kattendijkdok zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Stadsdroogdokken 1 tot 6 en 8 tot 10

Kattendijkdok zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.