Sluiswachtershuisjes bij de Kattendijksluis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kattendijksluis, Sasdok-Noordkaai
Locatie Kattendijksluis zonder nummer, Sasdok-Noordkaai 18, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie bouwkundig erfgoed op de Scheldekaaien (Antwerpen) (01-01-2013 - 31-12-2013).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Kattendijksluis: sluiswachterhuisjes

Deze bescherming is geldig sinds 29-05-2001.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sluiswachtershuisjes bij de Kattendijksluis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Sluiswachtershuisjes aan noord- en zuidzijde van de kaai, van 1909. Twee rechthoekige gebouwtjes van vier en drie traveeën en één bouwlaag onder overkragend afgeknot schilddak (kunstleien) met dakkapelletjes. Bakstenen lijstgevels gemarkeerd door plint en speklagen van natuursteen, uitspringende hoektravee en brede dakrand op houten consoles; rechthoekige muuropeningen.

  • LANDTMETERS L. met medewerking van Himler A., Sluis- en bruggewachtershuizen op het Eilandje, Onuitgegeven eindverhandeling, Hoger Architectuur Instituut van het Rijk, 1989, p. 43-53.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Himler, Albert & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Haven

Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Kattendijksluis

Kattendijksluis zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Sluismeestershuis bij Kattendijksluis

Kattendijksluis zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.