erfgoedobject

Sluismeestershuis bij Kattendijksluis

bouwkundig element
ID: 10723   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10723

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Sluismeestershuis aan noordkaai van Kattendijkdok: vrijstaand huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (leien) met nokversiering; neo-Vlaamserenaissance-stijl van 1884.

Baksteenbouw op arduinen plint met markerende speklagen, hoeklisenen en aflijnende rondboogfries van natuursteen. Sierankers. Centrale ingangstravee verhoogd met tuitgeveltje; korfboogpoort in geprofileerde zandstenen omlijsting; flankerende pilasters met leeuwenkopconsool onder waterlijst. Gekoppelde rechthoekige vensters met boogvormig boogveld in omlopende zandstenen omlijsting. Inmiddels gesloopt.

 • Stadsarchief Antwerpen, foto PB#344.
 • LANDTMETERS L. met medewerking van Himler A. 1989: Sluis- en bruggewachtershuizen op het Eilandje, onuitgegeven verhandeling Hoger Architectuur Instituut van het Rijk, 48-51.

Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Himler, Albert, Plomteux, Greet
Datum  : 1992


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Kattendijksluis

 • Is gerelateerd aan
  Sluiswachtershuisjes bij Kattendijksluis

 • Is deel van
  Haven

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sluismeestershuis bij Kattendijksluis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10723 (Geraadpleegd op 01-11-2020)