Rijksweg (Lanklaar)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Lanklaar
Straat Rijksweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Aangelegd in 1812-13, ter vervanging van de oude weg van Maastricht naar Maaseik, die grosso modo het tracé van de Romeinse heirbaan Tongeren-Nijmegen volgde. Tot midden 19de eeuw was de Rijksweg vrijwel onbebouwd (Atlas van de Buurtwegen, 1844). De bebouwing begon eind 19de eeuw, en heeft thans de vorm van een echte lintbebouwing aangenomen, zodat de weg een bijkomende centrumfunctie in het dorp gaat vervullen, mede door de aanwezigheid van handels- en horecazaken. In 1971 werd de Rijksweg verbreed, waarbij het oude postkantoor uit midden 19de eeuw verdween, en het monument voor de Eerste Wereldoorlog verplaatst werd naar zijn huidige plaats bij de kerk.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lanklaar

Lanklaar (Dilsen-Stokkem)

omvat Burgerhuis

Rijksweg 217, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat Twee burgerhuizen in spiegelbeeld

Rijksweg 102-104, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat Vuurmolen

Rijksweg 106, Dilsen-Stokkem (Limburg)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Rijksweg (Elen)

Rijksweg (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.